Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

"Γύρω σε κάθε βλέμμα, το συρματόπλεγμα
Γύρω στην καρδιά μας , το συρματόπλεγμα
γυρω στην ελπίδα, το συρματόπλεγμα

ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ
ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ
ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ
ΕΦΕΤΟΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Η λίστα ιστολογίων μου