Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Ναι, γεια σας...


Παρακαλώ πριν φύγετε συμπληρώστε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο:

1) Γιατί συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο στο "κυπριακά μπλογκς";
2) Ποιός νομίζετε ότι διεξήγε την ερεύνα;
3) Πως νιώσατε που δώσατε πληροφορίες για σας;
4) Θεωρείτε αναγκαία μια τέτοια διαδικασία;
5) Γιατί;

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Η λίστα ιστολογίων μου